Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http//www.nabytek.bapi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Provozovatel: Monika Perútková, Višňovce 1097, 768 24  Hulín

IČ: 02326922  DIČ: CZ8959126198.

 

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky zákazníkem. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http//www.bapi.cz jsou závazné.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http//www.bapi.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Adresa pro vrácení zboží je: Monika Perútková, Trávník 176, 767 01 Kroměříž. Zboží nevracejte na fakturační adresu! Prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dní po vrácení zboží. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Současně lze cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.
 

Zákazník, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn. na faktuře bude uvedeno IČO (případně i DIČ), nemá právo na vrácení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky nebo písemně a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
 • Musí být, pokud možno, nepoškozené, v originálním obalu a kompletní.
 • S dokladem o koupi.
 • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.

 

 • Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.
 • V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
 • V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.
 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Poplatky a penále při nepřevzetí zboží.

 • Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Pokud tak neučiní a objednávka je odeslána, je povinen zásilku převzít. V případě nepřevzetí bude prodávající požadovat na kupujícím uhrazení nákladů spojených s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s odesláním zboží. V takovém případě je však prodávající schopen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. Prodávající v takovém případě vystaví kupujícímu fakturu na prokazatelně vynaložené náklady přepravy. Faktura bude kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu se žádostí o potvrzení doručení této zprávy. Pokud nebude potvrzeno přijetí e-mailu, považuje se faktura za doručenou. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude penalizováno sazbou 0,05 % za každý den prodlení. Neuhrazení faktury a případného penále bude vymáháno soudní cestou.

 

Na základě Vaší objednávky u zboží v hodnotě nad 3 000 Kč, které není skladem a zboží s dobou dodání nad 2 týdny, vyžadujeme vždy minimálně 30 % z kupní ceny (bez ceny dopravy, s DPH) jako zálohu na Vámi objednané zboží. Tato částka se zákazníkovi odečte z konečné faktury za dodané zboží.

 • Na základě objednávky obdrží zákazník zálohovou fakturu. Tato faktura bude odeslána ve formátu PDF na e-mail uvedený zákazníkem při registraci nebo ve formuláři při vypisování objednávky. Splatnost je uvedena na dokladu. Po připsání této částky na náš účet bude zboží, které není skladem, objednáno u výrobce/dodavatele. Dodací lhůta začíná běžet počínaje dnem připsání zálohové částky na náš účet.
 • V období zvýšeného zájmu o nákup (např. Vánoce) si vyhrazujeme právo prodloužit dodací lhůtu. Zákazník o této skutečnosti bude bezodkladně informován.
 • Po naskladnění bude zboží bezodkladně expedováno k zákazníkovi a zbylá částka bude uhrazena formou "na dobírku".
 • V případě storna objednávky ze strany zákazníka se zaplacená záloha nevrací.

Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

​Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Hulíně 6. 12. 2018

Nejnovější články

Výběr sedací soupravy

Základem každého obývacího pokoje je vytvoření prostoru s příjemným posezením. Sedací souprava nebo pohovka má být pohodlná, abychom si na ní odpočinuli.

...

Multifunkční kuchyně

Pokud máte pocit, že kuchyň je pouze na vaření, zamyslete se znovu. Ve většině domácností je kuchyň centrum dě...

Výrobky Purtex nově v nabídce (video "roztoči")

Víte, že až v roce 2010 byla poprvé vyrobena BIO pěna se 100% účinností při likvidaci roztočů?
Podle te...

Internetový obchod s nábytkem Copyright © 2010 - 2020 Monika Perútková
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
paymethods
Aktualizace 2020-04-03 10:17:53